URZĄD MIEJSKI W PUŁTUSKU

Widok na Ratusz z lotu ptaka

ul. Rynek – Ratusz 41
06-100 Pułtusk
tel.: 23 692 00 01
e – mail: um@pultusk.pl

GODZINY PRACY
poniedziałek 8.00 – 17.00
wtorek – czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 15:00

“NIE WYPALAJ TRAW”
AKTUALNOŚCI

“NIE WYPALAJ TRAW”

"Nie wypalaj traw”- z takim apelem  od lat wychodzą strażacy, aby przypomnieć wszystkim jak niebezpieczne i szkodliwe są pożary łąk i nieużytków  rolnych. Pomimo wielu apeli co roku...
Informacja o zmianach w BDO
AKTUALNOŚCI

Informacja o zmianach w BDO

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, nastąpiły kolejne zmiany w...
Drugie życie kostki brukowej z Nowego Rynku i pozostałych remontowanych ulic
AKTUALNOŚCI

Drugie życie kostki brukowej z Nowego Rynku i pozostałych remontowanych ulic

W ekspresowym tempie wykonano parking, który znajduje się tuż za siedzibą pułtuskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wzdłuż ulicy Reformackiej. Do budowy parkingu wykorzystano...
INFORMACJA
AKTUALNOŚCI

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, iż zgodnie z art. 15j oraz art. 53 ust. 1a Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,...

Informacje dla Mieszkańców

Informacje dla przedsiębiorców i inwestorów

Informacje dla turystów

Fotorelacje i filmy - kliknij aby przejść dalej

życzenia wielkanocne

zmiana terminów opłata

Sticky

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, iż zgodnie z art. 15j oraz art. 53 ust. 1a Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020czytaj więcej…

INFORMACJA

Sticky

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Pułtusku,  z dniem 4 kwietnia 2020 r. odwołano Pana Jacka Lichomskiego z zarządu i funkcji Prezesa Zarządu spółki Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku oraz powierzono funkcję Prezesa czytaj więcej…

wybory prezydenckie - baner

Sticky

Mieszkańcy Miasta i Gminy Pułtusk W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta RP przedstawiam Państwu następujące wyjaśnienia: Organizacja i przeprowadzenie wyborów nie są zadaniem własnym gmin, tylko zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art.156 §1 Kodeksu wyborczego organ wykonawczy każdej gminy ( wójt/burmistrz/prezydent ), zobowiązany jest zapewnić obsługęczytaj więcej…

TBS Pułtusk

Sticky

Ideą powołania w Polsce w połowie lat 90 ubiegłego wieku Towarzystw Budownictwa Społecznego była budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach, dla osób o średnich dochodach. Kierowany tą zasadą samorząd naszej Gminy utworzył pułtuski TBS, funkcjonujący obecnie w formie spółki prawa handlowego. Od wielu lat sytuacja mieszkaniowa w naszym mieścieczytaj więcej…

Sticky

Zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce, Urząd Miejski w Pułtusku informuje o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.czytaj więcej…

Sticky

Szanowni Państwo, w związku z zawieszeniem zajęć i prowadzeniem nauczania na odległość, szkoły podstawowe Gminy Pułtusk oferują uczniom i ich rodzicom pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Dla zainteresowanych na stronach internetowych poszczególnych placówek znajdują się informacje na temat sposobu skorzystania z pomocy psychologa lub pedagoga oraz wsparcia oferowanego przez nauczycieli. Wydział Edukacji iczytaj więcej…

komunikat Wojewody Mazowieckiego

Sticky

Poleceniami Wojewody Mazowieckiego, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), PRZEDŁUŻA SIĘ DO 10 KWIETNIA 2020 R. ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCIczytaj więcej…

informacja baner

Sticky

Urodzenie dziecka w Szpitalu Powiatowym „Gajda-Med” sp. z o. o. należy zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego w Pułtusku. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i zakazem przemieszczania się USC w Pułtusku informuje, że dokonanie rejestracji dziecka jest możliwe po telefonicznym umówieniu terminu wizyty w USC (nr tel. 23 306 72czytaj więcej…

informacja baner

Sticky

Zgłoszenia zgonu, który miał miejsce na terenie gminy Pułtusk należy dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pułtusku. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i zakazem przemieszczania się USC w Pułtusku informuje, że dokonanie zgłoszenia zgonu jest możliwe po telefonicznym umówieniu terminu wizyty w USC (nr tel. 23 306 72 03).czytaj więcej…

Sticky

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii odwołuję planowaną, zgodnie z harmonogramem obrad, na dzień 30 marca 2020 r. sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Pułtusku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgaczczytaj więcej…

Sticky

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, termin zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na obszarze całego kraju, został wydłużony do 10 kwietnia 2020 r. W czasieczytaj więcej…

Zastępca burmistrza Mateusz Miłoszewski złożył ślubowanie

Sticky

W czwartek, 19 marca 2020 r. Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wręczył Mateuszowi Miłoszewskiemu zarządzenie o powołaniu go na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Pułtusk. Przed objęciem funkcji, nowo powołany Zastępca Burmistrza złożył w obecności kierownictwa urzędu i kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych pułtuskiego magistratu uroczyste ślubowanie. Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski, jestczytaj więcej…

Sticky

W związku z epidemią koronawirusa restauracje, kawiarnie i bary mogą sprzedawać jedynie dania na wynos z odbiorem osobistym lub dowozem. Pułtusk dołączył do grona miast, które chcą zachęcić mieszkańców do pozostania w domach a jednocześnie wesprzeć lokalne firmy działające w branży gastronomicznej. Jeżeli prowadzisz restaurację, kawiarnię lub bar na terenieczytaj więcej…

komunikat żłobek

Sticky

W związku z koniecznością podjęcia wzmożonych działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, dyrektor Żłobka Miejskiego w Pułtusku zarządzeniem nr 2/2020 z dnia 17 marca 2020 r. przesunął termin rekrutacji dzieci w bieżącym roku o miesiąc. Karty zgłoszenia będą wydawane od 15 kwietnia. Wszystkie niezbędne informacje uzyskać możnaczytaj więcej…

Sticky

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4z klasami sportowymi im. I. Szewińskiej w Pułtusku https://psp4pultusk.edu.pl/index.php/instrukcja-logowania-na-szkolne-konto Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Pułtusku https://psp3pultusk.edupage.org/? Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr. H. Sucharskiego w Pułtusku http://www.zs2pultusk.pl/ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Potockiejczytaj więcej…

Sticky

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono informacje dotyczące: pasm edukacyjnych TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli – link : https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje – link : https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu Ponadto, naczytaj więcej…

Sticky

W związku z koniecznością podjęcia wzmożonych działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Miejski w Pułtusku będzie zamknięty dla interesantów.  Prosimy kontaktować się  z Urzędem Miejskim telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail, elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP) oraz pocztą tradycyjną. Wykaz telefonówczytaj więcej…

Sticky

W związku z zawieszeniem działalności szkół i placówek systemu oświaty od 16 do 25 marca br., dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę Pułtusk zostali zobligowani do przygotowania oferty e-learningowej dla  uczniów oraz do poinformowania rodziców, gdzie i w jaki sposób można będzie z niej korzystać. Informację o przygotowanych ofertach e-learningowych zostanączytaj więcej…

Sticky

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2 informujemy o zawieszeniu od piątku, 13 marca 2020 r. do odwołania handlu na terenie targowiska miejskiego w Grabówcu, zarządzanego przez Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiejczytaj więcej…

Sticky

1. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12 i 13 marca br. to dni, w którychczytaj więcej…

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

Sticky

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Więcej informacji na stronieczytaj więcej…

most świętojański objazdy

Sticky

Zgodnie z planem prowadzonych remontów drogowych, od poniedziałku 17 lutego br. całkowicie jest zamknięty przejazd przez most Świętojański. Prosimy o stosowanie się do znaków drogowych informujących o objazdach. Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowychczytaj więcej…

rynek w pułtusku

Sticky

Od 1 grudnia 2019 r. wokół rynku obowiązuje ruch jednokierunkowy. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do wprowadzonego oznakowania pionowego i poziomego, a tym samym dbanie o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. KLIKNIJ I POBIERZ MAPĘ NOWEJ ORGANIZACJI RUCHUczytaj więcej…

wymiana ciepła

Sticky

Burmistrz Miasta Pułtusk, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Pułtusku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku zachęcają do wzięcia udziału w pułtuskiej „Wymianie ciepła”. Akcja polega na możliwości pozostawienia lub wzięcia odzieży, obuwia, które mogą wielu osobom pomóc przetrwać najchłodniejszy czas w roku. Od 13 grudnia w dwóch miejscachczytaj więcej…

“Nie wypalaj traw”- z takim apelem  od lat wychodzą strażacy, aby przypomnieć wszystkim jak niebezpieczne i szkodliwe są pożary łąk i nieużytków  rolnych. Pomimo wielu apeli co roku zagrażają one życiu i zdrowiu wielu ludzi oraz powodują olbrzymie straty środowiskowe i  materialne. Pożary traw rozprzestrzeniają się z bardzo dużą  prędkością  (nawetczytaj więcej…

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że w dniu 28 listopada 2019 r. uchwałą Nr XX/187/2019 z późn. zm. Rada Miejska w Pułtusku ustaliła zasady sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym ustaliła bonifikaty przy ich sprzedaży. Do sprzedaży zostały przeznaczone lokale mieszkalne w następujących budynkach: al. Wojska Polskiego 7 al. Wojska Polskiego 13Aczytaj więcej…

Pułtusk gmina mapa

Burmistrz Miasta Pułtusk przeznaczył do wydzierżawienia część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 212/10 położonej w obrębie 14 miasta Pułtusk. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Nr KW OS1U/00052038/0. Przedmiotowy grunt położony jest na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia w celu usytuowania altany śmieciowej.. Powierzchnia gruntuczytaj więcej…

BDO - logo

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, nastąpiły kolejne zmiany w BDO (bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Mają one znaczenie zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców. BDO – komunikat Zgodnie z rozporządzeniemczytaj więcej…

W ekspresowym tempie wykonano parking, który znajduje się tuż za siedzibą pułtuskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wzdłuż ulicy Reformackiej. Do budowy parkingu wykorzystano kostkę betonową odzyskaną z przebudowy ulicy Nowy Rynek. Tym samym zostały przywrócone miejsca parkingowe, które po zmianie organizacji ruchu w ulicy Nowy Rynek były zlikwidowane na rzeczczytaj więcej…

Kontakty z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pułtusku możliwe są tylko drogą telefoniczną (tel. 23 692 04 04) w trakcie dyżurów, tj. w poniedziałki i środy w godz. od 14:00 do 16:00czytaj więcej…

zapowiedź - zdjęcie podglądowe

Przed nami Święta Wielkanocne. Zapraszamy do uczestnictwa w transmisjach Triduum Paschalnego- na żywo z parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku. Wszystkie transmisje dostępne będą na kanale Youtube Gminy Pułtusk. Transmisje odbędą się następująco: Wielki Czwartek – godz. 18:00. Wielki Piątek- godz. 18:00. Wielka Sobota- godz. 20:00. Rezurekcja- godz. 8:00. Święcenieczytaj więcej…