Dziś jest:

Strona Główna


                             
     
                 

 

UWAGA

od 01.01.2018 r. nowy numer rachunku bankowego

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie w Urzędzie Miejskim lub na konto Urzędu Miejskiego w Pułtusku w BANKU PKO BP Pułtusk

16 1020 1592 0000 2902 0276 3555

z wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

należności z tytułu tej opłaty należy wpłacać

na indywidualny numer konta bankowego nadany przez Urząd MiejskiGmina Pułtusk w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego realizuje  projekty:

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

W ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” został wdrożony portal e-Urząd, którego celem jest dostarczenie Interesantom funkcjonalności potrzebnych do realizowania usług udostępnianych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego  Województwa Mazowieckiego. http://www.wrotamazowsza.pl/pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Aktualności

RSS

OSTRZEŻENIE O PRZEKROCZONYM POZIOMIE PYŁU ZAWIESZONEGO PM 2,5 I PYŁU ZAWIESZONEGO PM 10

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III pyłu zawieszonego PM 2,5 i pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze Gminy Pułtusk, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia.

 Ze względu na rodzaj zagrożenia szczególną ostrożność powinny zachować kobiety w ciąży, dzieci, seniorzy, osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami układu krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Długotrwałe przebywanie w zanieczyszczonym środowisku może wywoływać kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.

W przypadku wystąpienia podwyższonego stężenia należy ograniczyć czas przebywania dzieci na otwartej przestrzenni w czasie przybywania w placówce oraz unikać długotrwałego przybywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenie zanieczyszczeń. Ponadto, aby redukować i ograniczać powstawanie zanieczyszczeń zaleca się ograniczenia: pylenia wtórnego z ulic, palenia w kominach, używania spalinowego sprzętu ogrodniczego. Zleca się również korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej a także korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo).

Czas obowiązywania ostrzeżenia do końca 20 października 2018 r.

Jednocześnie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nakazuje bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych oraz palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, traw) w ogrodach i na innych obszarach zieleni.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej

dodano: 19/10/2018

...

NAJZDOLNIEJSI UCZNIOWIE OTRZYMALI STYPENDIA GMINY PUŁTUSK

                   

W czwartek, 18 października br. 84 uczniów z terenu gminy Pułtusk odebrało stypendia uznaniowe przyznawane przez Samorząd Gminy Pułtusk za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2017/2018. Stypendia wręczyli: wyznaczona do pełnienia obowiązków Burmistrza Miasta Pułtusk Dorota Subda, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Andrzej wydra oraz dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych.

Gratulujemy wszystkim stypendystom, Ich rodzicom oraz wychowawcom, dyrektorom szkół tak zdolnych i pracowitych uczniów.

GALERIA ZDJĘĆ - KLIKNIJ 

 

więcej

dodano: 19/10/2018

...

OSTRZEŻENIE O PRZEKROCZONYM POZIOMIE PYŁU ZAWIESZONEGO PM10

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze Gminy Pułtusk, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia.

Ze względu na rodzaj zagrożenia szczególną ostrożność powinny zachować kobiety w ciąży, dzieci, seniorzy, osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami układu krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Długotrwałe przebywanie w zanieczyszczonym środowisku może wywoływać kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.

W przypadku wystąpienia podwyższonego stężenia należy ograniczyć czas przebywania dzieci na otwartej przestrzenni w czasie przybywania w placówce oraz unikać długotrwałego przybywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenie zanieczyszczeń. Ponadto, aby redukować i ograniczać powstawanie zanieczyszczeń zaleca się ograniczenia: pylenia wtórnego z ulic, palenia w kominach, używania spalinowego sprzętu ogrodniczego. Zleca się również korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej a także korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo).

Czas obowiązywania ostrzeżenia do końca 18 października 2018 r.

Jednocześnie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nakazuje bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych oraz palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, traw) w ogrodach i na innych obszarach zieleni.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej

dodano: 18/10/2018

...

WIZYTA PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO W PUŁTUSKU

   

W dniu 19 października br. w Pułtusku odbędzie się wizyta premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu spotka się z mieszkańcami na pułtuskim rynku o godz. 18:00.

 

więcej

dodano: 17/10/2018

...

PRZYJACIELE NATURY W PUŁTUSKU – EDUKACJA PROEKOLOGICZNA

     

12 października br. uczniowie pułtuskich szkół uczestniczyli w niecodziennej konferencji połączonej z warsztatami proekologicznymi zorganizowanymi przez Urząd Miejski w Pułtusku w ramach projektu pt. „Przyjaciele natury w Pułtusku edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w celu poprawy jakości środowiska”.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

więcej

dodano: 17/10/2018

...

OŚWIADCZENIE

 

    W związku z ukazaniem się na stronie www.gajdamed.pl informacji o treści wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie decyzji podatkowych wyjaśniam, że podjęte zostaną dalsze działania mające na celu ustalenie obowiązku  podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości poddzierżawianych przez spółkę Szpital Powiatowy Gajda- Med Sp. z o.o., których te decyzje dotyczą. Zdaniem SKO podstawą do określenia tego, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości jest umowa dzierżawy zawarta między Powiatem Pułtuskim a Szpitalem Powiatowym w Pułtusku Sp. z o.o. Ze składanych przez Prokurenta Roberta Gajdę deklaracji podatkowych oraz wniosków o umorzenie podatku wynika, że spółka Szpital Powiatowy Gajda- Med Sp. z o.o. uznawała się za podatnika podatku od nieruchomości. Zakwestionowane przez SKO w Ciechanowie decyzje podatkowe określające wysokość podatku dla Szpitala Powiatowego Gajda- Med Sp. z o. o. w Pułtusku wydane zostały tylko i wyłącznie z tego względu, że Prokurent Robert Gajda złożył korekty deklaracji, w wyniku których zmniejszona została wysokość podatku. Składając deklaracje na podatek od nieruchomości Prokurent Robert Gajda nie informował, że spółka nie jest dzierżawcą nieruchomości lecz poddzierżawcą. Informuję, że mając na uwadze uzasadnienie ww. decyzji SKO, złożę wniosek do SKO w Ciechanowie o stwierdzenie nieważności dotychczas wydanych decyzji o umorzeniu podatku od nieruchomości dla Szpitala Powiatowego Gajda - Med Sp. z o. o. w Pułtusku, a nienależnie wpłacony podatek przez ww. spółkę zostanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zwrócony. Zwrot podatku nie będzie oznaczał braku podstaw do opodatkowania ww. nieruchomości. Ze względu na interpretację zastosowaną w wydanych przez SKO w Ciechanowie decyzjach podatnikiem podatku od nieruchomości powinien być dzierżawca nieruchomości, a więc Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pułtusku, której właścicielem jest Powiat Pułtuski. Z powyższych względów  zachodzi  konieczność  unieważnienia   wszystkich dotychczasowych decyzji podatkowych wydanych na rzecz spółki Szpital Powiatowy Gajda- Med. Sp. z o.o. w Pułtusku, w tym  decyzji o umorzeniu podatku  i  obciążenia  podatkiem od nieruchomości za lata 2015 - 2018 spółki Szpital Powiatowy w Pułtusku Sp. z o.o., której właścicielem jest Powiat Pułtuski. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że wszelkie sugestie pojawiające się na stronie www.gajdamed.pl o braku podstaw do opodatkowania nieruchomości będących w posiadaniu ww. spółki nie są prawdziwe.

Wyznaczona do pełnienia funkcji

Burmistrza Miasta Pułtusk

Dorota Subda

 

więcej

dodano: 15/10/2018

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//